اجزای تشکیل دهنده فرش ماشینی چیست؟

امروزه تنوع محصولات در زمینه فرش ماشینی بالارفته است. دلیل بالارفتن تنوع تولید نقشه های به روز وجدید است. نقشه های به روز با نقشه های زمان قدیم متفاوت است. اما اکثر نقشه های قدیم شباهت زیادی باهم دارند. اجزای تشکیل دهنده فرشها در زمان قدیم اشتراکات بیشتری داشته است. اما در زمان کنون برخی از این اجزاء از طرح فرش حذف شده است. بیشترین دقت در تعداد اجزای فرش هنگام خرید فرش است. حذف همین اجزا در واقع تنوع ایجاد شده خود بر قیمت فرش نیز تاثیر میگذارد. 

اجزای فرش

- فرش یا قالی از اجزایی تشکیل میشود که کنار هم مفهومی را از ذهن هنرمند بر بوم قالی نقش میزند.از جمله:

1)زمینه فرش:

بوم فرش همان زمینه ای است که تمامی اجزای فرش بر روی ان در کنار هم قرار میگیرند و ثبت میشوند که رنگ این بوم رنگ اصلی فرش است که سایر اجزا به تبعبت از ان همخوانی میابند و تعریف میشوند.

 

2)حاشیه فرش :

یکی از مهمترین قسمتهای فرش حاشیه ان است که همانند قاب اطراف فرش را احاطه کرده و سایر اجزا را در بر میگیرد.و معمولا به دو صورت پهن و باریک دیده میشود.در حاشیه پهن معمولا از نقوش مختلف،کتیبه و مشخصات فرش ثبت میشود.

 

3)لچک فرش :

به چهار گوشه یا کنج فرش گویند که اگر بین لچک و ترنج هماهنگی باشد و طرحشان شبیه هم باشد عموما به ان لچک ترنج گویند.

 

4)کلاله فرش :

اکثر فرشها دارای کلاله میباشد مگر برخی طرحهای جدید فرش ماشینی و همچنین فرش دستبافت که در ان کلا ترنج و دنبال ان کلاله حذف میشود.در بالا و پایین فرش به ترنج مرکزی متصل میباشد.نام دیگر ان شمسه میباشد.

 

5)کتیبه فرش :

مابین ترنج و سر ترنج قرار دارد که در ان اسم اشخاصی در رابطه با نقش فرش در انجا طراحی و ثبت میشود.

 

6)ترنج فرش :

به شکلی که در مرکزیت فرش قرار گرفته و معمولا به شکلهای دابره و لوزی و بیضی وجود دارد و با سرترنج همراه است که باعث زینت فرش میشود.اندازه ترنچ بسته به نوع و نقش فرش متفاوت میباشد.

7)گلیم باف فرش :

در بخشهای بالا و پایین فرش برای دوام و مقاومت بیشتر قالی زنجیره بافی میشود که به ان گلیم باف گویند.

نظرات کاربران

کد امنیتی