یکشنبه 17، مرداد 1400
نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران

تاریخ برگزاری نمایشگاه فرش ماشینی
تاریخ شمسی: ۲۲ تا ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۰
تاریخ میلادی : Sep 13-16 2021
۴ روز نمایشگاه
دوشنیه تا پنجشنبه
زمان بازدید ۱۰ صبح الی ۶ عصر
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نظرات کاربران

کد امنیتی